2019-ல் வாசித்த தமிழ் புத்தகங்களின் பட்டியல் / அறிமுகங்கள் | Tamil Book Review | Tamil Novel Review

November 24, 2019

#tamilbookreview #booktagforum

Detailed Videos:

கோபல்லபுரத்து மக்கள் – கி.ராஜநாராயணன் – https://youtu.be/8oYCvrm0boI

கோபல்ல கிராமம் – கி.ராஜநாராயணன் – https://youtu.be/zoCXn582n_Y

Unnaipol Oruvan – Jeyakanthan – https://youtu.be/65zc6H2WxXw

வெக்கை – பூமணி – https://youtu.be/J29Ehl6hKVI

Zero Degree – Charu Nivedita – https://youtu.be/E16WuMA-_BA

Pettai by Tamilprabha – https://youtu.be/Yg3dqRWp9U0

Gomorrah by Lakshmi Saravanakumar – https://bit.ly/2Wv3zAC

தொலைந்து போன சிறிய அளவிலான கறுப்பு நிற பைபிள் – சாதனா – https://youtu.be/yBvq5VBsIVQ

ஏழு ராஜாக்களின் தேசம் அபிநயா ஸ்ரீகாந்த் – https://youtu.be/XADvkGcAx20

Our Social Networking Pages:

FaceBook – https://m.facebook.com/booktagforum/

Twitter – https://twitter.com/BookTagForum

Music: Sunday Drive – Silent Partner https://youtu.be/Me4Cp2_L07c

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: