podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

หนังสืออีก 1 เล่มที่น่าสนใจ สำหรับคนทำงาน HR

ดำเนินรายการโดย ศราวุธ ชัยดี

Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา
Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา
Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา
Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

Podcast EP 6 Book Review การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบาPlease Login to Comment.

%d bloggers like this: