10 CUỐN SÁCH MÌNH ĐỌC THÁNG 5 & 6 | Book Review

July 12, 2020

Review sương sương 10 em sách mình đọc trong tháng 5 và tháng 6
Không hiểu do may mắn đọc được toàn sách hay hay mình dễ dãi mà toàn là sách nhiều 🌟 😍

—————————————
☆ FOR WORK: laireadingreview@gmail.com
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE: https://bitly.com.vn/hDR5L

➥ GHÉ CHƠI NHÀ LAI NHA
☘ Instagram: @lai.reading (https://www.instagram.com/lai.reading/)
☘ Facebook: Lai Reading (https://www.facebook.com/laireading/)
☘ Goodreads: Lai.reading (https://www.goodreads.com/laireading)

#laireading #wrapup #bookreview
—————————————
© Bản quyền thuộc về Lai Reading
© Copyright by Lai Reading ☞ Do not Reup

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: