March Book Review: THINK AND GROW RICH
Video / April 3, 2020

Part 1: The first four of 13 principles for success by Napoleon Hill https://members.thinkandgrowrich.shop хуудас дээрх статистикээр, анх хэвлэгдсэн 1937 оноос өнөөг хүртэл дэлхий даяар 200 сая хувь борлуулагдсан энэ номд авч үзсэн баялагт/амжилтанд хүрэх 13 алхмын эхний дөрвийг танилцууллаа. Бичлэгт дурдсан “Бичсэн мөрөөдөл биелдэг” видеоны холбоос: https://youtu.be/uDB1svACnlQ 🎥Think and grow rich. The Legacy кино https://members.thinkandgrowrich.shop/movie Chansy with Love&Respect 💕💖