The Tibetans: A Book Review དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན། བོད་པ།
Video / January 26, 2021

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན་ལ་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ཨ་རི་བ་མཱེ་ཐུ་ཁེབ་སཱི་ཊོན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་སྐོར་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རཱེ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་ལགས་དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།། Originally published at – https://www.voatibetan.com/a/book-review-the-tibetans-/5749999.html Find more from VOA Tibetan at: https://www.voatibetan.com Subscribe to our VOA Tibetan YouTube channel: https://www.youtube.com/user/VOAKunleng?sub_confirmation=1 Follow us: Facebook: VOA Tibetan https://www.facebook.com/voatibetan Twitter:@VOA_Tibet_News https://twitter.com/voa_tibet_news Instagram: https://www.instagram.com/voatibetan/ Radio by Phone Audio Now: http://www.audionow.com/voice-of-america-u-s-numbers-2/ Listen Live via Streamer App: Android & IOS 24 hour Radio Show streaming: https://www.voatibetan.com/live/audio/57

Book review: Transformation of mind and life. དཔེ་ཀློག སེམས་དང་མི་ཚེའི་འགྱུར་བ།
Video / January 12, 2021

༄༅།། དེ་རིང་གི་དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མཱི་ཎི་སོ་ཌ་མངའ་སྡེར་གནས་འཁོད་རི་རྩེ་ཀུ་ར་བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་སེམས་དང་མི་ཚེའི་འགྱུར་བ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།། Originally published at – https://www.voatibetan.com/a/book-review-transformation-of-mind-and-life-/5732096.html Find more from VOA Tibetan at: https://www.voatibetan.com Subscribe to our VOA Tibetan YouTube channel: https://www.youtube.com/user/VOAKunleng?sub_confirmation=1 Follow us: Facebook: VOA Tibetan https://www.facebook.com/voatibetan Twitter:@VOA_Tibet_News https://twitter.com/voa_tibet_news Instagram: https://www.instagram.com/voatibetan/ Radio by Phone Audio Now: http://www.audionow.com/voice-of-america-u-s-numbers-2/ Listen Live via Streamer App: Android & IOS 24 hour Radio Show streaming: https://www.voatibetan.com/live/audio/57 Book review: Transformation of mind and life. དཔེ་ཀློག སེམས་དང་མི་ཚེའི་འགྱུར་བ།

India Positive: A Book Review དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན། རྒྱ་གར་གྱི་འདུས་ཆོས།
Video / October 30, 2020

India Positive: A Book Review རྩོམ་པ་པོ་ཆཱེ་ཏན་བྷག་ཏས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད། ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་འདུས་ཆོས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་དེ་གསན་གཟིགས་ཡོད་པར་ཞུ། Originally published at – https://www.voatibetan.com/a/india-positive-chetan-bagat/5635653.html  Find more from VOA Tibetan at: https://www.voatibetan.com Subscribe to our VOA Tibetan YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UC2UlA4pbz0AYXXHba7cbu0Q?view_as=subscriber Follow us:Facebook: VOA Tibetan https://www.facebook.com/voatibetan Twitter:@VOA_Tibet_News https://twitter.com/voa_tibet_news Radio by Phone Audio Now: http://www.audionow.com/voice-of-america-u-s-numbers-2/ Listen Live via Streamer App: Android & IOS 24 hour Radio Show streaming: https://www.voatibetan.com/live/audio/57